ÇOCUKLAR SUYU KODLUYOR! H20KULLU OLDU

 

Amacı: Çocukların yaratıcılık, sorgulama, araştırma yönlerini geliştirmelerini teşvik etmek. Denizlerin ve suyun yaşamımızdaki önemini öğreterek çocukları bu konuda deneysel STEM çalışmalarına yönelterek yaşayarak öğrenmelerini sağlamak ve dünyanın oksijen kaynağının %50-70 oranında denizlerden sağlandığı bilgisini aktarmak. Böylece çevresel duyarlılığı yüksek, sorumluluk duygusuna sahip bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak. Proje kapsamda İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki 29 okulda öğrenim gören 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden 6630 çocuğa ve 60 öğretmene eğitim verilecektir.​

 • Su ve suyun önemi
 • Suyun ekosistemdeki yeri
 • Denizler ve önemi
 • Denizlerin ekosistemdeki yeri
 • Su ve denizlere yönelik tehditler
 • Su ve denizlere yönelik tehditlerde insan etkisi
 • Su ve denizlere yönelik tehditlerin azaltılma yolları
 • İnsanın su ve denizlere yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasındaki rolü
 • Suyun ve denizlerin sürdürülebilirliği
 • Kaynakların kullanımı ile doğanın kaldırma kapasitesi arasındaki ilişki ve önem
 • Doğal kaynakların sürdürülebilirliği
Hedef Grubu:

Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 5. ve 6. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve okul yönetimi.

 

Istka_altLogo.jpg