Mavi Gezegen İçin Değişiyorum - AB Sivil Düşün

TURMEPA’nın “Mavi Gezegen İçin Değişiyorum” projesi temel haklar ile diyalog kültürünü teşvik etmek yoluyla, sivil toplumun politika ve karar alma süreçlerine daha aktif katılımı ve gelişimini desteklemeyi amaçlayan Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı hibesi ile gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada öncelikli olarak 12-14 yaş grubu öğrencilerin faydalanması hedeflenmiştir.

İlk olarak COP 26’da dile getirildiği üzere iklim değişikliği konusunda en kırılgan gruplar çocuklar ve kadınlardır. Bundan yola çıkarak hedef grubunun Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’nın her birini iyi kavramaları ve birbiriyle olan ilişkisini anlamaları önem arz etmektedir. Bu doğrultuda faydalanıcı grup belirlenirken, çocukların temel haklarına sahip çıkmaları, farkında olmaları ve doğru bilgiye ulaşmaları hedeflenmiştir. Toplumların eşit seviyeye getirilmesi için Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 2030 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi için toplumsal farkındalığın artırılması gerekmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda çocukların sorumluluk sahibi olurken başka bireylerin de hakkına saygı duymaları, insanlar, çevre ve doğadaki varlıklarla empati içerisinde olmaları sağlanmaktadır. Bu bilinçle yetişen nesiller, doğal kaynaklara sahip çıkarak, kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacaktır. Böylece çocuklarda kendi haklarına ve geleceklerine sahip çıkma bilinci oluşacaktır. Hedef gruplar SKA hakkında doğru ve güncel bilgiye ancak kendilerine sunulduğu takdirde erişim sağlayabildikleri için bu proje kapsamında yapılan eğitim ve farkındalık çalışmaları, hedef grubun bu ihtiyacına cevap vermektedir.

Proje kapsamında hazırlanan eğitim videosu ve dijital materyallerle öğrenciler SKA hakkında bilgi sahibi olmaları ve farkındalık kazanmaları sağlanmaktadır.

Öğrenciler SKA’nın 17 hedefinin ne olduğunu, ulusal ve uluslararası boyutta nasıl uygulanması gerektiğini öğrenmektedirler. Proje kapsamında hazırlanan materyaller ve içerikler çocukların meraklarının artmasına sebep olurken, araştırmaya yol açarak farkındalıklarının arttırılmasına vesile olmaktadır. Ayrıca dünya çapındaki kritik sorunlara ilişkin bakış açılarının gelişmesine, bu konularda görüş sahibi olmalarına ve sorunlara çözüm getirmelerine yardımcı olmaktadır.