Mavi İklim Elçileri Projesi’nde Birinci Yıl Tamamlandı

İKLİM KRİZİNE KARŞI KADINLAR ÖNCÜ ROL OYNADI
Limanlarda 1200 Çalışana Eğitim Verildi,
Kıyılardan 2 ton Atık Toplandı

 
TURMEPA, TÜRKLİM ve WISTA Türkiye iş birliğiyle iklim değişikliğine dikkat çekmek ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Mavi İklim Elçileri Projesi’nin birinci yılı başarıyla tamamlandı. Antalya, Mersin, İzmir ve İstanbul’da projeye öncülük eden limanlarda 1200 çalışana iklim değişikliği farkındalık eğitimi verildi. Liman çalışanları ile bölgelerde yapılan kıyı temizlikleri ile 2 ton atık toplanarak denizlerimizden uzaklaştırıldı. Projenin ikinci yılında yeni Mavi İklim Elçileri kazanılarak iklim değişikliği ile mücadelede oluşturulan kolektif hareketin genişletilmesi hedefleniyor.
 
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ve WISTA Türkiye’nin (Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği) dünyada giderek artan iklim değişikliği olaylarına dikkat çekmek ve çevresel sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Mavi İklim Elçileri Projesi, bir yıl boyunca limanlarda çalışan kadınların öncülüğünde iklim krizine karşı farkındalık yarattı.
Projenin ilk yılında Antalya Qterminals, Mersin MIP, İzmir SOCAR Terminal ve İstanbul Kumport projeye destek verdi. Kadın denizciler, eğitim ve kıyı temizlikleri aracılığıyla limanlarda sıfır atık dönüşümünü uygulamak, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında çözüm önerileri sunmak amacıyla sektöre öncülük etti.
 
Kadın çalışan sayısı arttı
Projeye destek veren dört limanın her birinde üç kadın çalışan Mavi İklim Elçisi olarak sorumluluk aldı. Toplam 12 Mavi İklim Elçisi aracılığıyla liman çalışanlarına ulaşılması sağlandı. Projenin ilk adımında TURMEPA tarafından 1200 liman çalışanına iklim değişikliği farkındalık eğitimi verildi. Projenin ikinci ayağı olan kıyı temizleme etkinlikleri ile Antalya, Mersin, İzmir ve İstanbul kıyılarında plastik, metal, kağıt ve cam başta olmak üzere 2 ton atık toplanarak denizlerimizden uzaklaştırıldı. Projenin amaçları arasında yer alan limanlarda kadın çalışan sayısını artırmak konusunda da başarılı bir grafik izlendi. Dört limanda toplam kadın çalışan sayısı proje başlangıcında 204 iken, bir yıl içinde 16 kişi artarak 220’ye ulaştı.
Limanların iklim krizine çözüm önerileri
İklim krizine karşı limanların öncelikli hedefleri arasında çevre dostu olmak ilk sırada yer alıyor.
Karbon emisyonlarını minimize etmek amacıyla iş makinelerinde fosil yakıtlar yerine elektrik kullanılmasına dikkat ediliyor. Elektrik sarfiyatını azaltmak için de kapalı ortamlarda LED aydınlatma kullanılırken, yenilenebilir enerjiyi daha verimli kullanabilmek adına liman sahasında güneş panelleri tercih ediliyor. Toplu kullanım alanlarındaki lavabolarda su kullanımını azaltmak için sensörlü musluklar tercih ediliyor. Faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları hesaplanıyor ve doğrulatılıyor. Enerji verimliliği kapsamında projeler geliştiriliyor, Yeşil Liman olmak ve sıfır atık kapsamında atık oluşumunu minimum seviyelere çekmek için çalışılıyor.
 
Mavi İklim Elçilerinden proje kazanımları
Projeye öncülük eden Mavi İklim Elçilerinin ortak kazanımları arasında farkındalık önemli bir yer tutuyor. MIP Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Tuğçe Kurnaz, “Proje sayesinde limanımızda israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, etkin atık yönetiminin sağlanması, duyarlı tüketici olma bilinciyle gelecek nesillere temiz, yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakma farkındalığı artırıldı.” dedi. QTerminals Çevre Mühendisi Ece Başar, “Farkındalığı artırmak amacıyla sürdürülebilir iklim, temiz deniz, sıfır atık konularında kurumsal çözümlerle sürece katkı sağlamaya çalıştık.” diye ekledi. SOCAR Terminal İK ve Eğitim Uzmanı Merve Serbes, eğitimler aracılığıyla iklim krizine karşı farkındalık yaratılırken, gönüllü aktivitelerle aynı amaçta buluşmanın önemine vurgu yaptı. Kumport İSG Uzmanı Nursel Güler ise, eğitim ve etkinliklerle çalışanların farkındalığını artırarak insan ve çevre etkileşimine dikkat çekilmesinin desteklendiğini belirtti.
 
“Sayımız giderek artacak”
Sektörün üç önemli sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle hayata geçirilen projede elde edilen başarıların altını çizen TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, “Projemizin birinci yılını başarıyla tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. TÜRKLİM ve WISTA Türkiye ile çıktığımız bu yolculukta bize eşlik eden tüm limanlarımıza ve denizci kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyaya açılan kapılarımız olan limanlarımızda başlattığımız projemizle inanıyorum ki sayımız giderek artacak. Hepimizin yüzleşmek zorunda olduğu iklim krizine karşı sorumluluk alan ve çözüm geliştiren kadınlarımızla iyilik hikayeleri yazmaya devam edeceğiz.” dedi.
TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir de, “Projemizin ilk yılı çıktılarına baktığımızda sadece deniz ekosisteminin korunmasını gözetmekle kalmadığımızı, aynı zamanda erkek egemen bir sektör olan limancılık ve denizcilikte toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapıldığını görüyoruz.” diye ekledi. WISTA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Atasoy da, “İklim krizini düşünmeden hareket etme gibi bir lüksümüz olamaz, hepimiz üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Geleceğimizi korumak adına atacağımız adımlarla limanlarımızdan başlayan bu akımın güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.