TURMEPA Eğitim Hakkında

Derneğimiz; denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemek, kirlilikle mücadeleyi özendirmek, geliştirmek ve halk katılımını sağlamak ve de gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmak ilkesi kurulmuştur. Bu ilkeler ışığında  25 yıldır denizler ve deniz ekosisteminin korunması için bugüne kadar 8 milyonu aşkın öğrenciye,  20 bini aşkın eğitmene ve de binlerce kurum çalışanlarına denizlerimizin korunmasına yönelik bilinçlendirme eğitimleri ile “Aldığımız iki nefesten birinin denizlerden geldiğini” anlatarak “mavi” rengin doğada yeşil için de gerekli olduğunu anlatmaktadır.

Bugün teknolojinin gerekliliği nedeni ile eğitimleri hızla video filmler ve online olarak devam ettirmektedir. Eğitimler sadece belirli şehirlerde değil Türkiye’nin 81 ilinde çeşitli projelerle ve projelere sağlanan hibe, sponsorluklarla denize kıyısı olan ve su ile temas halindeki tüm şehirlerde de devam etmektedir.

Derneğin şubelerinin ve de eğitmenlerinin bulunduğu Fethiye, Samsun, İzmir ve Antalya da da eğitimler hem il, hem de ilçe bazında da ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerinin de işbirliği ile yaygın şekilde devam etmektedir. Bugüne kadar 8 ulusal, 5 uluslararası projeleri yürütmüş ve bu projelerle de Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde farklı kesimlerle işbirlikleri, eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Denizlerin korunmasını geniş halk kesimlerince benimsenmesine ilke  ulusal bir davranış biçimi haline getirme vizyonu ile yola çıkan TURMEPA; denizlerin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik bilincin artırılmasını özgün eğitim modeliyle yüz yüze ve de online eğitimlerle farklı hedef gruplara ulaştırmaktadır.
 
Eğitimlerin hazırlanmasında gerek Milli Eğitim ilkeleri, gerek ise bilimsel ve güncel içerikler çerçevesinde uzman akademisyenler işbirliği ile hazırlanmaktadır. Genel hatları ile eğitimlerde plastiklerin hayatımızdaki rolü, denizlerin kirliliği, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması ve geri dönüştürülmesini kapsayan sıfır atık-sıfır atık mavi anlayışıyla, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun olarak  özellikle 14. Madde «Sudaki Yaşam» bilgileri aktarılmaktadır.

Eğitim ve etkinlikler  ilk, orta öğretim ve lise  öğrencileri, öğretmenleri, üniversite öğrencileri, kamu-özel sektör çalışanları, eğiticiler, kurum çalışanlarına ve karar alıcılara talep ve ihtiyaçları doğrultusunda; anlaşılır, etkili ve sürdürülebilir eğitim prensibine dayanan denizlerin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik bilinç ve farkındalığı artırma çalışmalarına yer verilmektedir. 

 
Eğitim Konuları:
 1. SIFIR ATIK VE SIFIR ATIK MAVİ
Bireylerin günlük yaşamlarında evde, okulda israfı önlemek, doğal kaynakları doğru kullanmak vb. Sıfır Atık Felsefesi anlatılır. Ayrıca, Sıfır Atık uygulamalarının günlük yaşamımızdaki faaliyetlere paralel olarak karadaki sıfır atık uygulamalarının denizler ve su kaynakları için de Sıfır Atık Mavi eğitimleri ile ele alınır.
 1. Sıfır Atık Eğitim Filmi: https://youtu.be/ArA9FlkIrys;  
 2. Sıfır Atık Nedir? Biz Neler Yapmalıyız?: https://www.youtube.com/watch?v=ArA9FlkIrys&t=44s;
 3. Sıfır Atık ve Suyun Önemi: https://www.youtube.com/watch?v=1Mru0dj19gE
 4. Atıklar Doğada Kaybolur Mu? ve Geri Dönüşümün Önemi: Günlük yaşamımızda kullandığımız ürünlerin çöp olmaması ve ayrıştırılmasının önemi anlatılırken, atıkların yaklaşık olarak doğada kaybolma süreleri ve atıkların doğal hayata olan etkileri anlatılmaktadır.
 5. Atıklar Doğaya Bırakılırsa Kaybolur mu?: https://www.youtube.com/watch?v=gCPJV-SXPpQ
 
 1.       DENİZLER VE SU KAYNAKLARININ ÖNEMİ
Türkiye denizlerinin coğrafi özellikleri, denizlerin ürettiği oksijen ve besin kaynakları, denizlerin yararları, deniz canlıları, denizdeki besin ve mineraller ve kullanılabilir su kaynakları bilgileri verilmektedir. Ayrıca, sürdürülebilir denizler ve su kaynakları için denizler, deniz canlıları, deniz çöpleri, deniz çöplerinin ekosistem üzerindeki etkileri ve çevresel faktörler anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra, mevcut sorunlar, çözümlerden bahsedilirken kişilerin bireysel sorumluluklarınıda fark etmeleri sağlanır.
 1. Denizlerimiz Hakkında: https://www.youtube.com/watch?v=VCZeLQ1JxGE&t=4s
 2. Denizler ve Denizlerin Önemi: https://youtu.be/fT157lE9rLg;  
 3. Deniz Çöpleri : https://www.youtube.com/watch?v=ZSX9uWwe_7w
 1. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: 
Küresel iklim değişikliğinin buzulların erimesi, denizlerin ısınması, suların yükselmesi gibi etkileri anlatılmaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Amaçları ve ülkelerin küresel iklim değişikliği ile ilgili alması gereken önlemler hakkında bilgi verilir.
 1. Küresel İklim Değişikliği: https://www.youtube.com/watch?v=eomwW5yt1_A
 2. Su Ayak İzi: Sarf edilen su miktarı hakkında günlük yaşamdan örnekler verilerek, önemi anlatılır. Su Ayak İzi: https://www.youtube.com/watch?v=1Mru0dj19gE&t=531s
 3. Karbon Ayak İzi: Küresel ısınmanın en önemli etmenlerinden biri olan karbon salımı hakkında bilgi verilerek, karbon ayak izini etkileyen faktörler anlatılır.
 4. Ekosistem İçin Ben Ne Yapabilirim?: https://www.youtube.com/watch?v=t58G8c1yqcg
 
 1. BİREYSEL SORUMLULUK:
Tüm eğitimler sonrasında bireylerin deniz bilimi, su bilimi ve bireysel sorumluluklarını kavramaları sonucunda çevreyi, denizleri ve suyu koruyabilecekleri bilimsel veya fonksiyonel proje üreterek öğrendiklerini hayata geçirebilecekleri ve ileriye dönük olarak proje üretmeleri teşvik edilir.
 1. Bilimsel Proje Nasıl Hazırlanır:  https://youtu.be/NZ8htpucWvY
 2. Atıklardan Proje Üretme Fikirleri: https://www.youtube.com/watch?v=ZB-Z6mxG5e8
 3. Bireysel Sorumluluklarım Nedir? Denizler ve çevrenin korunmasına yönelik bilgilerini,  öğrendiklerini ve iyi örnekleri, akranları ve aileleri ile paylaşmaları, bireysel sorumluluklarını fark etmeleri sağlanır.
  Bireysel Sorumluluklarım: https://www.youtube.com/watch?v=09yKqE1B1IA
 4. Mavi Dedektif Eğitimleri:
Bireysel sorumluluklar arasında yer alan öğrendiklerini paylaşma konusunda lise seviyesindeki öğrencilere, okullarında ve/veya kampüslerinde, ilçelerinde, semtlerinde Sıfır Atık akran eğitimleri verebilmeleri, yeni nesil projeler üretmeleri, okullarında farkındalık çalışmaları yapmaları teşvik edilir. Bunun için okulun uygun gördüğü ve izinlere bağlı olarak etkinlik ders saatinde Mavi Dedektif olmak isteyen öğrenciler ile mentör öğretmen eşliğinde bir ders saati süresince eğitimler verilir. Öğrenciler daha sonra izinler çerçevesinde akran eğitimleri, projeler gerçekleştirerek, hem okulunda hem dernek ile yaptıklarını paylaşır.