YEĞİTEK (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

Amacı: Deniz, çevre, küresel iklim değişikliği, çevreyi tehdit eden faktörler, ekolojik / çevre okuryazarlığı, yenilenebilir enerji, marina kültürü ve denizlerimizin önemi konularının TURMEPA tarafından öğrencilere aktarılması. Öğrencilerin proje amacına uygun olarak alacakları eğitimler sonrası üretecekleri yenilenebilir enerji projelerini hazırlayıp jüri üyelerine sunabilecek aşamaya gelmelerini sağlamak.

Eğitim Konuları:
- Geri Dönüştürüyorum
- Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız

Hedef Grubu: Tüm Türkiye çapında ilkokul, ortaokul ve lise dengi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler.