Üye Olduğumuz Kuruluşlar

INTERMEPA (INTERNATIONAL MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION)

2006 yılında kurulan ve bütün MEPA’ları bir şemsiye altında toplayan INTERMEPA’nın dönem başkanlığını, Haziran 2010 – Haziran 2012 tarihleri arasında TURMEPA üstlenmiştir. TURMEPA özellikle Karadeniz için bir eylem planı hazırlamış ve sorunları uluslararası gündeme taşımıştır. Intermepa web sitesine ulaşmak için tıklayınız

ICC (INTERNATIONAL COASTAL CLEANUP - ULUSLAR ARASI KIYI VE DENİZ TEMİZLEME KAMPANYASI)

ICC Kampanyası, her yıl Eylül ayının üçüncü Cumartesi günü yaklaşık 105 ülkede eş zamanlı yapılıyor. Kampanyanın Türkiye koordinatörlüğünü, 2002 yılından beri TURMEPA üstleniyor. TURMEPA’nın gerçekleştirdiği Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası (ICC), Türkiye kıyılarının tamamında büyük katılımlarla düzenleniyor. ICC web sitesine ulaşmak için tıklayınız

CLEAN UP THE MED

Akdeniz’e kıyısı olan toplam 21 ülkede aynı günlerde gerçekleştirilen “Akdeniz’i Temiz tutalım” (Clean-up The MED) kampanyası, TURMEPA’nın öncülüğünde Fethiye, Göcek ve İstanbul’da yapılıyor. Kıyılarda temizliğin yanı sıra dalgıçların da dip temizliği yaptığı etkinlikler, geniş katılımlara sahne oluyor. Clean Up the Med web sitesine ulaşmak için tıklayınız

MIO

TURMEPA, Akdeniz’de çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren ve kar amacı gütmeyen bir federasyon olan MIO-ECSDE’nin (The Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development) üyesidir. Üye sivil toplum kuruluşlarını bölgesel düzeyde temsil eden ve Akdeniz’e ilişkin sorunların çözümünde önemli bir platform olan MIO-ECSDE’ye 26 ülkeden 115 sivil toplum kuruluşu üyedir. 

Hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve diğer önemli paydaşlar ile işbirliği içinde faaliyet gösteren MIO-ECSDE, Akdeniz bölgesi ve Akdeniz ülkelerinde sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve çevrenin korunması yolunda önemli bir rol oynamaktadır. TURMEPA, federasyonun her yıl düzenlediği Yıllık Genel Kurul toplantılarında yer almakta ve bu toplantılar ile eş zamanlı düzenlenen ve Akdeniz’deki önemli çevresel süreçler hakkında katılımcı STK’ları bilgilendiren eğitim programlarına katılmaktadır. MIO-ECSDE ile yürütülen ilişkiler ile TURMEPA, komşu ülkelerdeki sivil toplum örgütleri ile diyalog ve işbirliği geliştirme fırsatları elde etmektedir. MIO web sitesine ulaşmak için tıklayınız

UN

UN web sitesine ulaşmak için tıklayınız