TURMEPA Uluslararası Platformda

TURMEPA, Akdeniz’e Kıyısı Olan Ülkelerle Birlikte İsveç’te Akdeniz’deki “Deniz Çöpü”nü tartıştı… 21-23 Mayıs 2012 tarihlerinde İsveç’in Göteborg şehrinde MIO-ECSDE (Çevre Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Bilgi Ofisi) ve Horizon 2020 tarafından BM Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP) işbirliği ile düzenlenen “Minimizing Marine Litter in the Mediterranean” adı ile Akdeniz’deki deniz çöpünü azaltmaya yönelik gerçekleştirilen 3 günlük eğitime; Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerden bakanlık, yerel yönetim ve STK’lardan 50’nin üzerinde temsilci katıldı.

Eğitimde; Akdeniz’deki çöp sorunu, ülke örnekleri ve entegre katı atık yönetimi gibi konularda çeşitli oturumlar düzenlendi. “Okyanus, deniz ve kıyılarda sürdürülebilir büyüme: Mavi Büyüme” başlıklı oturum Avrupa Denizcilik Günü (European Maritime Day) vesilesi ile düzenlenen programda gerçekleştirildi.

Program açılışını MIO-ECSDE Başkanı ve H2020 Takım Lideri Prof. Michael Scoullos’un yaptığı seminerde, Deniz Kirliliği Uzmanı Saverio Civili, Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (MSFD) Deniz Çöpü Çalışma Grubu’ndan Dr. Richard Thompson ve Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi İçin Kentler Ve Bölgeler Birliği’nden (ACR+) Jean-Jacques Dohogne gibi önemli isimler Akdeniz’deki deniz çöpü ve azaltılmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Programın son günü Göteborg’da bir kıyıya teknik gezi yapılarak katılımcılar ile kıyılarda bulunan katı atıkları ölçümleme hakkında teknik bilgiler paylaşıldı. 

Eğitime Türkiye’den STK’ları temsilen deniz çöpü ile ilgili yoğun çalışmaları olan TURMEPA’dan koruma projelerinden sorumlu Çevre Yük. Mühendisi Aslin Karanfil dışında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nı temsilen Uzman Kerem Noyan, Türkiye Belediyeler Birliği’nden Şehir Plancısı İbrahim Akın Erbaş ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden Çevre Yük. Mühendisi Zafer Özer olmak üzere 4 temsilci katıldı.

Ülke örneklerinin paylaşıldığı eğitimde, TURMEPA temsilcisi Aslin Karanfil Türkiye’deki deniz çöpü hakkında bilgileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın ve TURMEPA’nın yaptığı çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

AKDENİZ'DEKİ DENİZ ÇÖPÜ HAKKINDA BİLGİLER

Yapılan araştırmalara göre Akdeniz’deki deniz çöpü, %80 oranda karasal aktivitelerden kaynaklanıyor. Çöpün kaynağı ise, evsel katı atıklar, kentsel atık sular ve endüstriyel kirlilik olarak gösteriliyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın verdiği verilere göre dünya genelinde her yıl 6.4 milyon ton katı atık, ve günde 8 milyon plastik atık deniz ve okyanuslara bırakılıyor. Okyanuslarda her kilometrekarede 13 bin plastik parçası yüzdüğü saptanmış ve Dünyada her yıl 100 bin deniz memelisi ve 1 milyon deniz kuşunun bu plastik atıkları yutarak veya atıklara dolaşarak öldüğü tahmin ediliyor… 

HORİZON 2020 NEDİR?

1978 yılında yürürlüğe giren “Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barselona Sözleşmesi), 1995 yılında kapsamı genişletilerek adı “Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgelerinin Korunması Sözleşmesi” olarak değiştirilen sözleşmeye günümüzde Türkiye’nin de aralarında olduğu 21 Akdeniz ülkesi ve Avrupa Birliği taraftır. 2005 yılında taraf ülkeler 2020 yılına kadar Akdeniz’deki kirliliği azaltmak için çalışacaklarını bildirmiştir. Bu girişim Horizon 2020 girişimi olarak 2006 yılında Kahire’de yapılan Çevre Bakanlar Kurulu’nda kabul edilmiştir. Sözleşmeye Arnavutluk, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsrail, İtalya, Karadağ, Kıbrıs, Mısır, Libya, Lübnan, Malta, Monako, Slovenya, Suriye, Tunus, Türkiye, Yunanistan olmak üzere 21 Akdeniz ülkesi ve Avrupa Birliği taraftır.

İlgili Linkler:

http://www.h2020.net

http://www.unepmap.org

http://www.acrplus.org

http://www.mio-ecsde.org

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday

http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php

HABERLER