Ana Tüzük

DenizTemiz Derneği Turkish Marine Environment Protection Association (TURMEPA) Ana Tüzük

I. BÖLÜM - Kuruluş Hükümleri:

Ad ve Merkez

MADDE 1 - Deniztemiz Derneği “Turkish Marine Environment Protection Association (Turmepa)'', Bakanlar Kurulu‟nun 8 Nisan 1994 tarih ve 94/5518 sayılı kararı gereğince uluslararası faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olup izleyen maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi Nakkaştepe Azizbey Sok. No:26 (34674) Kuzguncuk-İstanbul‟dadır.

Yasal Ayrıcalıklar

MADDE 2 – Dernek, Bakanlar Kurulu‟nun 19 Haziran 2000 tarih ve 2000/1013 sayılı kararı gereğince kamu yararına çalışan dernek hak ve yetkisine sahiptir.

Faaliyet Alanı

MADDE 3 - Dernek, amaç ve çalışma konuları doğrultusunda merkezi, şubeleri, temsilcilikleri ve iktisadi işletmeleriyle ulusal ve uluslararası alanda faaliyette bulunur.

Temsilcilikler ve Platformlar

MADDE 4 - Dernek, yetkili organlarının kararı gereğince yasalara uygun olarak Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve temsil edilebilmesi için gerekli gördüğü yerlerde yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir, platformlar oluşturabilir.

Amaç

MADDE 5 - Derneğin amacını, “Deniz ve sahillerin kirlenmesini önlemek ve mevcut kirliliğin temizlenmesi hususunda katkıda bulunmak, bu tür çalışmaları özendirmek, geliştirmek, koordine etmek ve halka mal etmek” oluşturur.

Ana Tüzük'ün  devamını okumak için tıklayınız!