EĞİTİMLERİMİZ

TURMEPA EĞİTİM PROGRAMLARI

Eğitim programlarımızın temelini oluştururken hedefimizi de şöyle belirledik: “Sürdürülebilir eğitim modeliyle çevremize sahip çıkmayı, deniz ve su varlıklarımızı korumayı bir davranış biçimine dönüştürmek.” Bu sebeple ilk, ortaöğretim ve lise öğrencilerinden, öğretmenlerinden, üniversite öğrencilerinden, kamu ve özel sektör çalışanlarından, eğiticilerinden ve konuyla ilgili karar alıcılarından oluşan hedef kitlemizin ihtiyaçlarına göre hazırlanan TURMEPA eğitim setleri ile amacımız; sadece öğretmek değil, aynı zamanda bu eğitimleri sosyal bir davranış biçimine dönüştürebilmek. Bu doğrultuda eğitimlerimizde, “Yedi Kapı - Kapı Aralayıcı Yedi Soru” yaklaşımı kullanarak kişide bireysel farkındalık yaratmak hedeflenmiştir.